.
.
.
.

Colofon

Colofon
Water, wereldwerk! is het online platform van het Human Capital programma van Topsector Water. De inhoud wisselt en wordt voor een groot gedeelte verzorgd door de instellingen, ondernemingen, organisaties en in de sector werkzame personen. Ook de waterambassadeurs spelen een actieve rol.

Advisering en conceptontwikkeling: Martin Pronk, noclich├ęs | digidoen
Teksten: Loes Elshof, Else Boutkan
Ontwerp: Dimar Design
Sitebouw: Doser Design

De beelden zijn afkomstig van o.a.:
Techniekbeeldbank
Rijkswaterstaat
Techniekkanjers
Waterambassadeurs
Watertrainees
Topsector Water
Shutterstock
Watereducatie

Bij het plaatsen van de beelden hebben we getracht recht te doen aan de respectievelijke bronnen. In het geval er vragen zijn, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.